LED-lampor

LED-lampor är ett ekonomiskt miljöriktigt alternativ som blir allt vanligare även i hembelysning. Avsaknaden av tungmetaller och det höga ljusutbytet gör LED-lampan till en klimatekonomisk vinnare. Miljöpåverkan både vid produktion och återvinning minskas betydligt, liksom behovet att producera energi. 

LED-lampor ger många gånger mer ljus än glödlampor. Mätt i lumen/watt har vi nu över 100 lumen mot de 12 som sextiowatts glödlampan lämnade ifrån sig. LED-lampor är billiga att driva. Andra lampor är bara billiga att köpa.

Söker ni LED-lampor för att börja byta ljuskälla i era armaturer finns kompetens och ambition hos lyser.se att hjälpa er att välja rätt LED-lampa för era behov.